En Saga: Drakarnas färd över Regnbågshavet

en_saga_facebook.jpg
EN SAGA är i grund och botten en berättelse om hur vi lever för att möta och älska varandra. Den föddes som en kort historia på åtta meningar, vilka fortfarande utgör Sagans grundstomme. Inspirerad av vårt eviga sökande efter mening, syfte och sammanhang, samt allt ifrån andra sagor till teoretisk fysik, har Sagan vuxit till ett aldrig sinande äventyr som kan berättas på en mängd olika sätt på allt ifrån från två minuter till flera timmar. Den kan vara underhållande, sorgsam, djup och berörande, den utvecklas hela tiden och den har aldrig berättats på samma sätt två gånger.
Innehållet i Sagan improviseras, men jag kan redan avslöja att temat vid detta tillfälle kommer att vara Drakarnas färd över Skapelsens Regnbågshav…
Åldersrekommendation: 10 – 111 år
Ditt bidrag: 150 – 300 kronor
Språk: Oftast berättar jag Sagan på engelska, men denna gång blir det svenska. Men om gruppen vill och det känns rätt så kör vi på engelska 🙂
 
BLOM MEDITATION
Vi börjar och avslutar eftermiddagen med en Blom Mediation, en metod som jag erhöll i en vision efter 10 års arbete med frågan:
Hur hanterar man projektioner och ovälkomna energier med minsta möjliga ansträngning?
Igenom Blom Mediationen planterar vi vackra, kraftfulla flerdimensionella blommor som tar hand om arbetet med detta och mycket annat åt dig…
SHAMANSKT BERÄTTANDE
Kärnan i shamanskt arbete är befrielsen det som ibland kallas “the assemblage point” – en punkt i din energikropp där uppmärksamheten är samlad, och där information samlas och fördelas. När denna punkt blir flytande börjar vi verkligen leva. I chakra mediation förknippar man detta med aktivering av det 8e chakrat, vilket ibland beskrivs som ett chakra utan en fast punkt, ett slags quantum chakra. Oavsett beskrivning och placering handlar det om att aktivera kommunikationen med ens flerdimensionella jag, dansa längs och igenom medvetandets olika tillstånd – att expandera det egna jaget samtidigt som man blir mer och mer ett “hollow bone” – ett öppen kanal för anden att flöda igenom.
Verktyg för att uppnå detta varierar, men avgörande är rekapitulation av berättelser, befrielsen av sinnet, läkning av hjärtat samt underlättande av sann förbindelse. Shamansk berättande tr med det inre barnet på en resa igenom tid och rum, inspirerar fantasi och insikt, förbinder själ och sinne samt öppnar för närande, kärleksfull energi att flöda igenom ditt varas helhet…
En Saga öppnar vägar till uppleva shamanskt berättande och helande på ett mjukt och humoristiskt sätt. Den kombinerar improvisation och magi inom en fast ram som har vuxit fram ur en kombination av samtida tänkesätt och tidlös visdom. Sagans form överbygger dessa tankesätt med det som är bortom ord, samt låter varje deltagare vara en del av dess innehåll. Genom att anpassa sig till varje grupp aktiverar Sagan även gruppintelligensen, vilket underlättar multidimensionellt utbyte och individuell frigörelse.

Naturmagie / Fairy Magic Workshop

13442243_10154123039635926_4195566620492876844_n.jpg

(English below): Erlebe und praktiziere Magie durch einfache Tricks und spielerische Methoden aus der Welt des Naturwesens:
Feenstaub zaubern, Stab basteln und verwenden, Magie machen, Herzenswünsche erfüllen…

Der Workshop dauert ca 30 – 45 Minuten. Am kommenden Dienstag nachmittag gibt es die Möglichkeit für mehrere Gruppen, diese kleine Reise ins magischen hinein zu erfahren…

Je nach Bedarf und Wünschen kann ich den Workshop für Kinder als auch Erwachsene zeitlich flexibel gestalten – auf Deutsch, Englisch, Spanisch oder Schwedisch.

Continue reading

Darkness Divine- Summer 2016, Vienna

The flow is open – I WELCOME YOU to participate in a Darkness Divine  Journey during Summer Season of 2016!

03 fairytale_einreichung6_1

In Summer 2016, Darkness Divine journeys will take place in Vienna with surroundings, sometimes in nature, at other times in my studio as well as in a seminar room. It is open for 8-10 participants, extends for about 5-6 weeks and contains 5 session á 4 hours.

CONTACT
home@florries.net
0676 – 9702329

DARKNESS DIVINE – creating and loving through the power of grace

black_hole_middle
Simulation of a black hole in front of the Magellanic Cloud, Wikipedia

Surrender into the grace of the Divine – come on a journey into discovering and enjoying a source of massive power that lies at the very core of YOU

Continue reading

DARKNESS DIVINE – creating and loving through the power of grace

black_hole_middle
Simulation of a black hole in front of the Magellanic Cloud, Wikipedia

Liberate your mind, soul, spirit, Being from ideas and concepts about darkness. Open to Darkness Divine – a source of massive power that lies at the very core of You… Come with me on a journey during which we will discover and enjoy the precious gift which many have called “the return of the Divine Feminine”.

Continue reading